Chuck visits Taiwan

journal > 2015 > Chuck visits Taiwan


early morning hike toward toward Beichatianshan 北插天山 (běichā tiān shān) Xiao Wulai 小烏來 (xiǎo wūlái)

Chuck visits Taiwan DSC_4426
Starting point, from the parking lot near Kapu Village.
Chuck visits Taiwan DSC_4427
morning clouds
Chuck visits Taiwan DSC_4428
Chuck visits Taiwan DSC_4430
Chuck visits Taiwan DSC_4431
Chuck visits Taiwan DSC_4432
Chuck visits Taiwan DSC_4434
old trees
Chuck visits Taiwan DSC_4436
Chuck visits Taiwan DSC_4442
Chuck visits Taiwan DSC_4444
monkeys in the trees
Chuck visits Taiwan DSC_4447
Taiwan Macaque 台灣獼猴 (táiwān míhóu) Macaca cyclopis

Chuck speaks at NakedFood

Chuck visits Taiwan 10922278_10153011310360309_6909547362516932914_o
Chuck visits Taiwan DSC_4461
Keyword: mammal
People: Chuck, David, Jason, Philip
Locations: Fushan, 福山, Pristine, 精粹
Date: 2015:01:15